Spotkaniu przewodniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Stanisław Chmielewski. Ponadto, udział w posiedzeniu wzięli: Beata Najjar – wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie, Adam Bednarczyk – wiceprezes ds. karnych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga oraz Alina Miłosz-Kloczkowska – wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku.
 Od 4 czerwca do 2 lipca 2012 r. do sądów na terenie całego kraju wpłynęło do rozpoznania 166 spraw o przestępstwa (228 osób) mające związek z turniejem UEFA EURO 2012, z których:
 -   104 zostało zakończonych wyrokiem skazującym (144 osoby);
 -   5 zostało zakończonych wyrokiem umarzającym lub warunkowo umarzającym postępowanie (7 osób);
  -  5 zostało zakończonych wyrokiem uniewinniającym (7 osób);
   - 31 przekazano prokuratorowi do prowadzenia postępowania przygotowawczego (44 osoby);
   - 19 przerwano lub odroczono (25 osób);
   -  2 sprawy nadal są w toku (2 osoby).
Sprawy dotyczyły 17 obywateli rosyjskich (w stosunku do 10 zapadły wyroki skazujące), 6 chorwackich (w stosunku do 5 zapadły wyroki skazujące), 5 irlandzkich (3 osoby skazane), 4 obywateli Rumunii (4 osoby skazane), jednego obywatela Hiszpanii (1 osoba skazana), jednego obywatela Wielkiej Brytanii (1 osoba skazana), jednego obywatela Luksemburga (skazanie) oraz jednego obywatela Węgier (rozprawa odroczona). Pozostali to Polacy (192 osoby).
 We wskazanym okresie (4 czerwca – 2 lipca 2012 r.) do sądów na terenie całego kraju wpłynęło do rozpoznania 19 spraw o wykroczenia (24 osoby) mające związek z turniejem UEFA EURO 2012, z których:
 -   17 zostało zakończonych wyrokiem skazującym (22 osoby);
   Jedną skierowano do rozpoznania w trybie zwyczajnym (jedna osoba);
   W przypadku jednej ze spraw odmówiono wszczęcia postępowania (jedna osoba).
 Sprawy dotyczyły dwóch obywateli rosyjskich (obie osoby skazane), jednego obywatela Irlandii (skazanie) i jednego obywatela Hiszpanii. Pozostali to obywatele polscy.
 Ponadto, w dniach 4 czerwca – 2 lipca 2012 r. do sądów na terenie całego kraju wpłynęło siedem wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania w sprawach o czyny mające związek z turniejem UEFA EURO 2012, z których:
   W czterech przypadkach zastosowano tymczasowe aresztowanie (trzech obywateli Polski, jeden Chorwacji);
    Trzech wniosków nie uwzględniono (dwóch obywateli Polski, jeden obywatel Rosji).
Z informacji przekazanych przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej wynika, że na dzień 2 lipca 2012 r. w podległych mu jednostkach, w związku z naruszeniem ładu i porządku publicznego związanego z przebiegiem UEFA EURO 2012, przebywa (w skali kraju) 15 osób (siedmiu obywateli Rosji, jeden obywatel Węgier oraz jeden obywatel Chorwacji).
 
Źródło: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości