Jak przypomina współautor (z Jakubem Czepkiem) wydanej właśnie książki pt. Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, procedura wyroku pilotażowego po raz pierwszy została wykorzystana w sprawie Broniowski przeciwko Polsce w 2004 r. Od tamtej pory na stałe wpisała się w krajobraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Mimo to zarówno procedura, jak i jej mechanizmy oraz odmienne metody rozstrzygania w sprawach dotyczących tego samego problemu systemowego lub strukturalnego nie były zbyt często przedmiotem badań.
Jak podkreśla autor, w literaturze polskiej w zasadzie tylko jedna monografia podejmowała tę kwestię w szerszym zakresie. Samą procedurę najprościej można określić jako mechanizm załatwiania przez Europejski Trybunał Praw Człowieka grup  spraw,  których wspólnym źródłem jest problem tkwiący w prawie lub praktyce niezgodnej z Konwencją, poprzez wskazanie tego problemu i zobowiązanie państwa do jego rozwiązania za pomocą środków generalnych.

imagesViewer
 


Jak podkreśla wydawca, monografia stanowi pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie w całości poświęcone problematyce procedury pilotażowej oraz innym reakcjom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na systemowe i strukturalne dysfunkcje krajowych porządków prawnych.
Publikacja zawiera informacje o procedurze pilotażowej i quasi-pilotażowej oraz metodach implementacji wyroków pilotażowych. Ich ważnym źródłem były m.in. rozmowy przeprowadzone z osobami zaangażowanymi w funkcjonowanie tego mechanizmu: sędziami ETPC, pracownikami Kancelarii Trybunału oraz przedstawicielami Komitetu Ministrów Rady Europy.
- Autorzy dokonali oceny procedury pilotażowej z perspektywy ogólnego prawa międzynarodowego, a także omówili źródła nieprawidłowości w działaniu krajowego porządku prawnego. Przedstawione wiadomości będą pomocne np. podczas przygotowywania skarg do ETPC czy rozstrzygania w sprawach dotyczących problemów o charakterze systemowym lub strukturalnym – czytamy w notce wydawniczej.

Zdaniem autorów i wydawcy, książka jest przeznaczona dla zarówno dla praktyków - sędziów, adwokatów oraz radców prawnych, jak i dla pracowników naukowych wydziałów prawa zajmujących się omawianą problematyką.

Więcej o publikacji>>>