Krajowi i zagraniczni eksperci przedstawiają w jej trakcie modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia empiryczne i teoretyczne, dotyczące problemu krzywdzenia dzieci. Prezentowane są na niej projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom-ofiarom przestępstw i ich rodzinom oraz profesjonalne wydawnictwa dotyczące tej problematyki. Program konferencji przewiduje m.in. sesje plenarne, wykłady i warsztaty w mniejszych grupach.
Wśród zaproszonych wykładowców są eksperci zagraniczni m. in. z Wielkiej Brytanii, Szwecji i Niemiec.
Do tegorocznej edycji konferencji zaproszonych zostało 550 uczestników (w tym 200 sędziów) a także prokuratorzy, adwokaci, policjanci, kuratorzy sądowi, biegli psycholodzy, naukowcy, pracownicy placówek pomocowych dla dzieci z całej Polski.
W pierwszym dniu Konferencji po sesji inauguracyjnej poświęconej polityce ochrony praw dzieci, odbyły się trzy sesje plenarne „Dziecko w sądzie – podmiotowość dzieci uczestniczących w sprawach rodzinnych” prof. Nikolasa Crichtona z Wielkiej Brytanii, „Jak rozmawiać z dzieckiem o jego traumatycznych doświadczeniach” prof. Bengt Soderstrom ze Szwecji i „Kiedy dzieci krzywdzą dzieci – przekraczanie granic seksualnych między dziećmi” prof. Lucyny Wrońskiej z Niemiec.
Popołudniowe sesje równoległe skierowane są między innymi do sędziów, prokuratorów i biegłych psychologów, członków zespołów interdyscyplinarnych i osób pracujących z dziećmi ofiarami przemocy i wykorzystywania seksualnego.
Dzień drugi to trzy sesje plenarne: „Ile jest w Polsce krzywdzonych dzieci?”, „Dziecko – ofiara wykorzystywania seksualnego”, „Dziecko jako ofiara manipulacji i oszustwa konsumenckiego” oraz dziesięć sesji równoległych skierowanych do różnych grup zawodowych mających w swojej pracy kontakt z dzieckiem pokrzywdzonym przestępstwem.
Dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych najciekawsze mogą być sesje poświęcone ochronie prawnej dzieci czy przesłuchaniu dziecka.

Jak informuje Ministerstwo Sprawidliwości, w trakcie konferencji wręczone zostaną kolejne certyfikaty przyjaznych pokoi przesłuchań (będzie ich w październiku ponad 70). Otrzymają je: Sąd Rejonowy w Goleniowie, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Sąd Rejonowy w Wyszkowie, Sąd Rejonowy w Łomży, Sąd Rejonowy w Białymstoku, Sąd Okręgowy w Opolu, Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Sąd Rejonowy w Lipnie Wydziały Zamiejscowe w Rypinie, Centrum Medyczne VOLTA w Warszawie, Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Chełmie.