Uczestniczący w niej przedstawiciele teorii i praktyki zastanawiać się będą nad możliwościami poprawy sytuacji w tym zakresie. Jak można przeczytać w zaproszeniu na konferencję, dzięki cyfryzacji i komunikacji elektronicznej osiągnięto wielki postęp w tworzeniu publicznych i niepublicznych zasobów informacji i ich wykorzystaniu. Jednak wciąż jeszcze dysfunkcje w zakresie dostępu naruszają konstytucyjne prawo do informacji a szerzej – prawo do sądu, zwiększają koszty wymiaru sprawiedliwości na skutek błędnych działań - pozbawionych rzetelnych informacji o prawie - stron, generują też zbędne koszty administrowania. Narażają również Polskę na krytykę poziomu dostępności informacji ze strony organów Rady Europy i Unii Europejskiej.
Niewątpliwie ważnym wydarzeniem podczas konferencji będzie panel dyskusyjny, w którym będą uczestniczyć szefowie trzech największych profesjonalnych wydawnictw prawniczych: Włodzimierz Albin z Wolters Kluwer, Tomasz Laskowski z LexisNexis i dyrektor W. Bierwiczonek z C.H. Beck).
Wystąpienie wprowadzające do naukowej części konferencji pt, Informowanie o tworzeniu prawa przez Sejm, wygłosi dr Piotr Chybalski z Biura Analiz sejmowych Kancelarii Sejm, a w  dyskusji panelowej na ten temat wezmą udział: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, dr Adam Krzywoń [UW, Sekretarz Rady Legislacyjnej], prof. dr hab. C.Martysz [UŚ], dr Arwid Mednis [UW], prof. dr hab. A. Monarcha-Matlak [USz], , Piotr Waglowski [VaGla],
Z kolei moderatorem sesji Modele udostępniania informacji o prawie drogą elektroniczną będzie  prof. dr hab. Grażyna Szpor z UKSW. W jej ramach wygłoszone zostaną referaty:
- Dostęp do informacji o prawie w USA – prof. Igor Solodovnik, [IIT Chicago]
- Dostęp do informacji o prawie we Francji – dr Katarzyna Rubel [NCPI]
- Dostęp do informacji o prawie w Niemczech – Mateusz Badowski [Uniwersytet w Osnabruck]
- Dostęp do informacji o prawie w Chorwacji – prof. Davorin Kereković [GIS Croatia]
- Strategie zwiększania dostępu do informacji o prawie - dr Justyna Kurek [UKSW] 

Obrady plenarne rozpoczną się we wtorek 3 grudnia o godz. 9 30 w Auli Roberta Schumana Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul Wóycickiego 1/3.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Program i formularz rejestracyjny są umieszczone na stronie http://wpia.uksw.edu.pl