Interesujące głosy padały w czasie piątkowej debaty w komisjach sejmowych  - „Informacja rządu na temat przygotowania Polski do narastającego kryzysu, związanego z falą uchodźców w Europie”. Czytaj też>>3,5 tys. uchodźców...

Kryzys jakiego nie było

Prof. Tadeusz Iwiński stwierdził w czasie posiedzenia połączonych komisji ds. Unii Europejskiej i Spraw Wewnętrznych w piątek 11 września, że kwestia bezpieczeństwa i przygotowania służb specjalnych oraz granicznych  nie może przesłaniać potrzeby solidarności. - Ten kryzys jest znacznie groźniejszy niż kryzys grecki - podkreślał poseł Iwiński.
- Brakuje mi odwołania się do podstawowych aktów humanitarnych - do Konwencji genewskiej, która reguluje jak postępować z uchodźcami.
Poseł Iwiński dodał, że rząd niedostatecznie współpracuje z FRONTEX-em, jedyną organizacją unijną, która koordynuje współpracę operacyjną między państwami członkowskimi w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi.

Nadzwyczajne środki - niepotrzebne
Minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska powiedziała, że przerzuty imigrantów i oddalenie od źródeł kryzysu syryjskiego i libijskiego ( 4 mln uchodźców) nie stanowi granicy izolacji problemu.
Potrzebny jest w tej sytuacji udział wszystkich organizacji pozarządowych i polityków - dodała minister Piotrowska - To jest problem rządów na przyszłość i na przestrzeni wielu lat.
Minister zapewniła, że obecnie nie ma potrzeby podejmowania nadzwyczajnych kroków w kwestii ochrony granic. Straż graniczna jest przygotowana na kontrolę legalności pobytu cudzoziemców w naszym kraju.

Uczyć polskiego

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala poinformował, że utworzono już grupę, która będzie zajmowała się przygotowaniem praktycznych rozwiązań. Przeznaczono po 6 tys. euro dla osoby relokowanej i 10 tys. euro dla osoby przesiedlanej. Część tego zadania będzie finansowana z krajowych środków funduszu azylu, migracji i integracji - dodał.
Wiceszef MSW Piotr Stachańczyk przyznał, że uchodźcy, których Polska miałaby przyjąć, są wyznania muzułmańskiego, ale niekoniecznie. Osoby te mogą pochodzić zgodnie z projektem decyzji Unii tylko z dwóch krajów - Erytrei i Syrii, w stosunku do których liczba pozytywnych decyzji azylowych w Europie przekracza 75 proc.
Min. Stachańczyk podkreślił, że rząd chciałby, aby uchodźcy jak najszybciej nauczyli się języka polskiego i MSW ułatwi im to nauczanie.

  Izabela Wróbel
 
Status prawny obywatela państwa trzeciego w Unii Europejskiej