Egzaminy przeprowadzane były przez 78 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości, w tym 26 komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego (mających siedziby w 13 miastach) oraz 52 komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego (mające siedziby w 19 miastach). W skład każdej z komisji egzaminacyjnych wchodzi 8 osób – 4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości oraz 4 przedstawicieli samorządu zawodowego – odpowiednio adwokackiego i radcowskiego.
Do egzaminów łącznie przystąpiło około 5230 osób, w tym do egzaminu adwokackiego około 1650 osób (z czego około 1480 osób po odbyciu aplikacji oraz 180 osób bez odbycia aplikacji), natomiast do egzaminu radcowskiego – około 3580 osób (z czego około 3070 osób po odbyciu aplikacji oraz 510 osób bez odbycia aplikacji).
Egzamin jest nieludzki, czas przeznaczony na zadania nie adekwatny do trudności – twierdzą zdający. Więcej: Rzeczpospolita>>>