Z komunikatu wynika, że Minister Sprawiedliwości zarządzeniem z dnia 8 lipca 2013 r. zmienił zarządzenie z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych oraz zadań na egzamin notarialny, powołując w skład zespołu nowych przedstawicieli Krajowej Rady Notarialnej.
Jak informuje MS, przewodniczący zespołu ocenił, że wobec ujawnienia istotnej materii dotychczas wypracowanych zadań, nie jest możliwe ich dalsze wykorzystanie, co skutkuje koniecznością prowadzenia prac zespołu od początku. W opinii przewodniczącego zespołu, przy założeniu konstruktywnej współpracy członków zespołu, przygotowanie zadań na egzamin notarialny będzie możliwe w terminie pozwalającym na przeprowadzenie egzaminu notarialnego w pierwszej dekadzie listopada 2013 r.

Więcej na ten temat>>> 


Ogłoszenie zmieniające ogłoszenie o egzaminie notarialnym zostanie opublikowane niezwłocznie po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 9 lipca 2013 r.