Edward Zalewski urodził się w 1957 roku we Wrocławiu, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracował w prokuraturze w Legnicy i Wrocławiu. W latach 2009 – 2010 pełnił funkcję Prokuratora Krajowego. Aktualnie pozostaje prokuratorem w stanie spoczynku. Dzisiejsza nominacja pozwoli wykorzystać wiedzę i doświadczenie Pana Edwarda Zalewskiego, potwierdzone zarówno przebiegiem pracy zawodowej jak i niedawną rekomendacją Krajowej Rady Sądownictwa na jednego z kandydatów na Prokuratora Generalnego.