Chociaż od przeszło 11 lat funkcjonują przepisy zrównujące bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego z podpisem odręcznym, to dotychczas powszechnie przyjmowano, że nie dotyczy to postępowań sądowych. Orzecznictwo było tu jednolite – ponieważ regulacje proceduralne nie przewidują takiej możliwości, a stanowią lex specialis wobec ustawy o podpisie elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 262), to znaczy, że wszystkie pisma sądowe muszą być składane w tradycyjnej papierowej formie.
Sytuacja ta właśnie się zmieniła. Upór Daniela Pietrzaka, prawnika z kancelarii Szeja i Wspólnicy, doprowadził do wydania przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowienia, które idzie pod prąd dotychczasowej linii orzeczniczej i uznaje za dopuszczalne składanie pism procesowych drogą elektroniczną (postanowienie NSA z 11 grudnia 2012 r., sygn. akt I OSK 1317/12).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna