Inicjatywa edukacyjna skierowana jest do uczniów i nauczycieli”, którego celem jest podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności - zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów.
Program ten od wielu lat stanowi inspirację dla nich, gdyż pokazuje, w jaki sposób od najmłodszych lat można uczyć dzieci zasad ochrony danych osobowych, przekazując trudne treści podczas lekcji, pogadanek oraz przy wykorzystaniu gier i zabaw.

Rocznie do programu przystępuje około 200 placówek, które podejmują różne działania edukacyjne na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności. Statystycznie rocznie Program realizuje ok. 4000 nauczycieli oraz 30 000 uczniów w całej Polsce, którzy angażują społeczność szkolną i środowisko lokalne, aby idea ochrony prywatności i danych osobowych stanowiła ważny element edukacji szkolnej i pozaszkolnej.
Uczestniczącym w projekcie placówkom GIODO zapewnia materiały edukacyjne i specjalistyczne szkolenia.

Spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję tego przedsięwzięcia będzie okazją do wręczenia nagród laureatom dwóch organizowanych przez GIODO konkursów mających na celu upowszechnienie wiedzy na temat prawa do prywatności i ochrony danych osobowych:
• dla placówek uczestniczących w VII edycji programu na najlepszą inicjatywę edukacyjną mającą upowszechnić wiedzę na temat ochrony danych osobowych i prywatności,
• dla uczniów na opowiadanie „Jak ja/moja rodzina chronimy dane osobowe”, na który wpłynęła rekordowa liczba 135 prac.
Najlepsze z nagrodzonych prac, programów i inicjatyw zostaną przedstawione podczas seminarium. Będzie ono również okazją do zorganizowania kolejnego z cyklu wykładów online pt. „Lekcje z GIODO” – tym razem wystąpienie przedstawiciela GIODO będzie nosiło tytuł „Portale społecznościowe - aktywność dzieci i młodzieży w sieci”.