W pierwszym dniu zdający kandydaci na radców prawnych i adwokatów rozwiązuje w czasie 100 minut test składający się z zestawu 100 pytań. W drugim dniu zdający opracowuje zadanie z zakresu prawa karnego. W trzecim dniu egzaminu zdający opracowuje zadanie z zakresu prawa cywilnego. W czwartym dniu zdający opracowuje zadania z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego.
W dniach drugim i trzecim czas na rozwiązanie tych zadań wynosi każdego dnia po 360 minut, zaś w czwartym dniu czas rozwiązania obu zadań wynosi łącznie 480 minut.
Zdający  rozwiązują zadania przy użyciu komputerów, które powinni  przynieść na egzamin.
Prace są kodowane. Nie jest dopuszczalne odnotowywanie na pracy danych osobowych (imienia czy nazwiska) zdającego.
Tegoroczne egzaminy zdaje 2,5 tys. osób - 1,8 tys. radcowski, a około 640  adwokacki. Egzamin kosztuje w tym roku 1125 zł. Ten rocznik jest ostatnim, który szkolił się 3,5 roku. Dziś aplikacja trwa trzy lata.

Źródło: MS