Kandydaci otrzymają do rozwiązania trzy kazusy: z prawa prywatnego, publicznego i karnego. W I etapie tylko  398 osób na 1674 zdających zdobyło 80 proc. prawidłowych odpowiedzi. Miejsc jest 200.
Warunkiem dopuszczenia do II etapu było uzyskanie z testu minimum punktów. Jesli liczba kandydatów , którzy uzsykali minimum punktów jest większa niż dwukrotność limitu przyjęć w
danym roku, do drugiego etapu dopuszczeni zostają kandydaci stosownie do liczby uzyskanych punktów, w liczbie odpowiedajacej dwukrotności limitu przyjęć. O kolejnosci decyduje suma zdobytych punktów.
Nie ma ograniczeń wiekowych w dostępie na aplikację ogólną. Najmłodszy kandydat urodził się w 1990 r., a najstarsi w 1965 r.

Źródło: KSSiP