Polska administracja zmienia swoje miejsce w systemie zarządzania. Ta zmiana jest konsekwencją nowych zadań jednostek samorządu terytorialnego. Im więcej pieniędzy będzie przepływać przez samorządy, tym bardziej zwiększy się ryzyko ich działalności, dlatego zarządzanie ryzykiem musi wreszcie stać się ważnym elementem zarządzania jednostką samorządu - stwierdził w słowie wstępnym prof. Michał Kulesza.

Obecni na konferencji przedstawiciele jednostek samorządowych w pełni zgodzili się z opinią prof. Kuleszy, że dziś zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego przypomina slalom - jedzie się w wielkim tempie i omija tyczki.

Prelegenci naświetlili istotę zarządzania ryzykiem oraz stopień rozwoju tej dziedziny w krajach zachodniej Europy i Ameryce Północnej. Następnie kwestie ryzyka omawiane były jako element różnego rodzaju przedsięwzięć podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Znaczna część konferencji poświęcona była ryzyku związanemu z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków unijnych oraz partnerstwem publiczno - prywatnym, które wciąż wśród przedstawicieli samorządów traktowane jest z podejrzliwością i rezerwą. Ważnym tematem było zarządzanie ryzykiem w procedurach zamówień publicznych.
Podkreślono rolę audytora wewnętrznego jako poważnego wsparcia kierownika jednostki w procesie zarządzania ryzykiem. Uczestniczący w konferencji audytorzy zwrócili jednocześnie uwagę na konieczność wzmocnienia niezależności audytora wewnętrznego i rangi tego stanowiska. Za fikcję uznano zatrudnianie audytorów na część etatu, a taka jest praktyka w większości gmin. Kierownicy jednostek samorządowych, którzy dostrzegają wagę zarządzania ryzykiem doceniają także rolę audytu zewnętrznego realizowanego przez niezależne firmy doradcze.

Justyna Grabkowska - prezes zarządu IMUiZR - podkreśliła, że kwestia zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządowych musi wejść do kanonu. Samorząd jest skazany na inwestycje, więc musi zarządzać ryzykiem.
Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom środowisk samorządowych Instytut Monitorowania Ubezpieczeń i Zarządzania Ryzykiem powołał Akademię Zarządzania Ryzykiem w Jednostkach Samorządu Terytorialnego - duży projekt edukacyjny, który ruszy jesienią.
Konferencja odbyła się pod patronatem Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, patronem medialnym konferencji był serwis publiczni.pl. Partnerami Konferencji byli: LEX Polski Serwer Prawa, NetTAX Baza Prawa Polskiego oraz Difin.