Stały Komitet Rady Ministrów przedstawił zmodyfikowany projekt nowelizacji ustawy – Prawo prasowe. Głównym powodem zmiany jest wykreślenie z ustawy obowiązku autoryzacji tekstów przez dziennikarzy. Projekt nakazuje ponadto organom państwa stwarzać prasie warunki niezbędne do wykonywania jej zadań, wreszcie pojawić się ma odwołanie do Konstytucji RP, a nie, jak to jest obecnie, do Konstytucji PRL - informuje "Dziennik GazetaPrawna".
Z przepisów zniknie też wciąż obowiązujący nakaz przestrzegania przez dziennikarzy „ogólnej linii programowej określonej w statucie lub regulaminie redakcji”. Uchylone też zostaną regulacje dotyczące Rady Prasowej, organu, który po 1989 r. nigdy zresztą w Polsce nie został powołany.

Więcej>> Dziennikarze nie będą związani linia programową

Dowiedz się więcej z książki
Informator Prawniczy 2017, niebieski (format A5) + GRATIS Kalendarz na biurko
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł