We wtorek 6 sierpnia senacka Komisja Praw Człowieka, Petycji i Praworządności rozparzy petycję żądającą uchwalenia ustawy w sprawie zwolnienia z kosztów sądowych przy wznowieniu postępowania w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności przepisu.
Według  dyr. Kamila Zaradkiewicza  z Zespołu Studiów i Analiz TK wyroków stwierdzających niezgodność przepisów było w 2013 r. – 11, w 2012 -34, w 2011 -23, w 2010 – 34.
Dopuszczalność wznowienia postępowania po wyroku TK daje art.190 ust.4 Konstytucji. Niekiedy Trybunał widząc potrzebę dialogu z sądami formułuje wskazówki co do oceny możliwości wznowienia, ale konkretne decyzję podejmują jednak właściwe organy.
Wiceminister sprawiedliwości Wojciech Hajduk informuje  natomiast, że z danych przesłanych przez sądy apelacyjne przypadków wznowień postępowań w latach 2010-2012 na skutek wydania przez Trybunał wyroku orzekającego o niekonstytucyjności przepisu, stanowiącego podstawę wcześniejszego rozstrzygnięcia było 960.
W tym w 2012 – 824, w 2011 – 113, a w 2010 – 23.