Prezydent Bronisław Komorowski odznaczył w poniedziałek działaczy organizacji pozarządowych, w tym tych działających na rzecz praw człowieka.  - Po 25 latach musimy wyznaczyć sobie kolejne cele, by zagospodarować gigantyczny potencjał, który drzemie w sektorze pozarządowym - powiedział prezydent Bronisław Komorowski na zakończenie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Prezydent odznaczył również działaczy społecznych.
Prezydent wziął udział w zakończeniu konferencji, która była głównym wydarzeniem VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP). Jak ocenił, w bilansie minionego ćwierćwiecza powstanie i rozwój sektora pozarządowego to jeden z jaśniejszych punktów i osiągnięć wolnej Polski. - Z punktu widzenia tego, co zmieniło się i w jaki sposób się zmieniało w Polsce, wszyscy czujemy, że jakimś nowym i bardzo ważnym elementem jest nie tylko mnogość, ale i aktywność wielu form aktywności obywatelskiej w obszarze organizacji pozarządowych. To jest coś, co przyszło do Polski i rozwinęło się razem z demokracją - powiedział Komorowski.
W czasie uroczystości prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom organizacji pozarządowych.
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczona została Irena Rzeplińska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Paweł Kazanecki za Stowarzyszenia Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Więckiewicz, pełnomocnik prezydent Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Marcin Wojdat, Lidia Kołucka-Żuk z Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, Marzena Mendza-Drozd z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Bohdan Skrzypczak z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
Złoty Krzyż Zasługi otrzymali: Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon, Jarosław Lipszyc z Fundacji Nowoczesna Polska, Draginja Nadażdin z Amnesty Inernational Polska, Jakub Boratyński z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Piotr Choroś ze Stowarzyszenia Homo Faber, Piotr Drygała z Biura Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza, Ewa Głodowska-Morawska ze Stowarzyszenia Inicjatyw Niemożliwych „Motyka”, Justyna Janiszewska z Fundacji Edukacja dla Demokracji, Urszula Jaworska z Fundacji Urszuli Jaworskiej, Szymon Osowski ze Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog, Mirella Panek-Owsiańska ze Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Ryszard Skrzypiec z Ośrodka Badań Aktywności Lokalnej, Paweł Sawicki oraz Ewa Teleżyńska z warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej.
Srebrnym Krzyże Zasługi zostali odznaczeni Magdalena Bogdaniuk ze Stowarzyszenia Klon/Jawor, Marcin Dadel z Centrum Inicjatyw Obywatelskich/Sieć SPLOT, Mirosława Hamera z Regionalnego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Krzysztof Izdebski z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, Agnieszka Komorowska ze Stowarzyszenia Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne, Monika Kozieł z Centrum Cyfrowego Projekt Polska i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Beata Milewska z Ambasady Stanów Zjednoczonych.
OFIP - organizowane co trzy lata święto sektora pozarządowego - trwał w Warszawie od 8 września. Rozpoczął się od Tygodnia Obywatelskiego, który zakończył się w sobotę. W niedzielę obył się Piknik Inicjatyw Obywatelskich na Krakowskim Przedmieściu. Oficjalna część OFIP-u zakończyła się w poniedziałek, jednak jeszcze na wtorek zaplanowano ogólnopolskie forum samorządowych pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. (ks/pap)