Jak informuje "Rzeczpospolita", Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego przy Krajowej Radzie Sądownictwa o potrzebie wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie Wojciecha Hajduka, sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach, a zarazem wiceministra sprawiedliwości.
Zdaniem Iustitii minister Hajduk, reprezentując ministra sprawiedliwości na posiedzeniach Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, wprowadzał posłów oraz opinię publiczną w błąd.
Jako przykład Iustitia przywołuje m.in. posiedzenie komisji z 28 września 2012 r., kiedy to udzielił nieprawdziwej informacji, że kodeks postępowania karnego dopuszcza możliwość zażądania akt sprawy karnej do wglądu ministra sprawiedliwości, podczas gdy takiej możliwości ustawa nie przewidywała i nie przewiduje. „Zdaniem Iustitii wszystkie wypowiedzi sędziego Wojciecha Hajduka miały na celu skłonienie posłów do określonego głosowania nad ustawami" – piszą sędziowie we wniosku do rzecznika dyscyplinarnego. Więcej>>>

Ryszard Piotrowski
  Pozycja ustrojowa sędziego>>>