Kadencja obecnego głównego inspektora kończy się 12 lipca br. Jego następcę wybierze Sejm. Kandydatów zgłosiły kluby Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości.

Wojciech Wiewiórowski (kandydat PO) jest adiunktem i kierownikiem Pracowni Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami polskiego i europejskiego prawa nowych technologii, przetwarzaniem i bezpieczeństwem informacji, informatyzacją administracji publicznej, zagadnieniami rozwoju systemów informacji prawnej, ochrony danych osobowych, podpisu elektronicznego oraz zastosowaniem sieci semantycznej i ontologii prawniczych w porządkowaniu informacji prawnej.

Dariusz Górecki
(kandydat PiS) kieruje Katedrą Prawa Konstytucyjnego oraz Zakładem Polskiego Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Łódzkim. Zainteresowania naukowe prof. Góreckiego koncentrują się na zagadnieniach ustrojowych Drugiej Rzeczypospolitej (m.in. problem kształtowania się na Wileńszczyźnie państwowości polskiej po I wojnie światowej), komparatystyce prawno-konstytucyjnej (m.in. porównanie ustrojów współczesnych Litwy i Ukrainy, działania litewskiego sądownictwa konstytucyjnego i ukraińskiego prawa parlamentarnego) oraz współczesnym prawie konstytucyjnym (m.in. zagadnienia praw obywatelskich, samorządu terytorialnego i działania naczelnych organów państwowych).

Jak informują organizatorzy, zasadniczym celem spotkania jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym możliwości bezpośredniego kontaktu z Kandydatem i zadawania pytań.
Zachęcają do przybycia i udziału w dyskusji. Osoby, które nie mogą uczestniczyć w spotkaniu, a mają pytania do kandydata, prosimy o przesłanie pytań na adres: fundacja@panoptykon.org
Przesłuchanie obywatelskie kandydatów jest elementem Obywatelskiego Monitoringu Wyborów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
(GIODO) - projektu realizowanego przez trzy organizacje: Helsińską Fundację Praw Człowieka, INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa oraz Fundację Panoptykon.
- Realizuje ono ideę "przesłuchania obywatelskiego" kandydatów na ważne, wybieralne stanowiska państwowe. Uważamy, że proces obsadzania ważnych stanowisk w państwie powinien być transparentny i dawać możliwość zabrania głosu różnym środowiskom, w tym organizacjom pozarządowym. Dotyczy to w szczególnym stopniu stanowisk związanych z ochroną praw i wolności obywatelskich, do jakich należy GIODO - mówi Łukasz Bojarski z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00 w Warszawie, w siedzibie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przy ul.  Zgoda 11 (6 piętro, sala konferencyjna).