Jak informują kancelarie, transakcje na łączną kwotę przekraczającą 55 mln zł, dotyczyły m.in. emisji nowych obligacji serii „E” o wartości nominalnej 18 mln złotych (wyemitowanych w ramach oferty prywatnej), udzielenie pożyczki oraz nabycie obligacji przez podmioty trzecie.
Całe przedsięwzięcie było podzielone na dwa główne etapy. Kancelaria Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni sp.k. obsługiwała w całości pierwszą część transakcji, w ramach której m.in. zawarte zostało porozumienie w sprawie pożyczki w kwocie 25 mln złotych, udzielonej przez Elsoria Trading Limited.
Kolejnym etapem operacji, przy realizacji którego doradzały obie kancelarie, tj. kancelaria Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni sp.k. oraz kancelaria Wojnar, Smołuch i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p., była emisja obligacji serii „E” przez Rank Progress S.A., nabycie obligacji przez osoby trzecie oraz zaplanowanie i skoordynowanie wielostronnych rozliczeń z udziałem kilku domów maklerskich i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Przy transakcji doradzali: prawnicy kancelarii Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni sp.k. – mec. Przemysław Wierzbicki, partner zarządzający, oraz mec. Agnieszka Bartosiewicz, i mec. Marta Foltyn, oraz prawnicy kancelarii Wojnar, Smołuch i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. – mec. Piotr Smołuch, partner zarządzający i mec. Sebastian Sury, partner.
- Była to transakcja skomplikowana, wymagająca dużego zaangażowania, ale praca przy takich przedsięwzięciach daje nam ogromną satysfakcję, a co najważniejsze dzięki jej szybkiemu, skutecznemu sfinalizowaniu nasz klient zrealizował swoje plany biznesowe – stwierdził Przemysław Wierzbicki.
- Nietypowe zlecenie Klienta kontra czas, to niesztampowe myślenie, aktywne podejście do potrzeb Klienta i odpowiednie zaangażowanie osób … tak było i dlatego się udało - podsumował Piotr Smołuch. 
Rank Progress to dynamiczna firma inwestycyjno-deweloperska i jeden z liderów w swoim segmencie rynku. Spółkę wyróżnia na rynku unikatowa strategia – Rank Progress specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów obejmujących pozyskiwanie atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów, a następnie w ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż. Głównym celem Rank Progress są średniej wielkości miasta, mniej nasycone obiektami handlowymi niż duże ośrodki miejskie.