Pierwsza zmiana wynika z rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. Nr 14, poz. 76).Z dniem 16 lutego 2010 r. uległ zmianie par. 6 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 219, poz. 2162 ze zm.).
Z tym dniem opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 84 zł (poprzednio 70 zł). Podwyższona została także wysokość opłat za wydanie międzynarodowego prawa jazdy i wynosi 30 zł (poprzednio 25 zł) oraz pozwolenia i wynosić będzie 24 zł (poprzednio 20 zł). Do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Osoby, które złożyły wniosek o wydanie prawa jazdy przed 16 lutego br., uiszczą niższą opłatę.

Z dniem 16 lutego opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z kompletem nalepek legalizacyjnych i nalepką kontrolną wynosi 85 zł, co wynika z rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 14, poz. 75). Z dniem 16 lutego 2010 r. uległ zmianie par. 2 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302 ze zm.). Od tego dnia opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu wynosi 54 zł (poprzednio 48 zł). Podwyższona została także wysokość opłaty za wydanie kompletu nalepek legalizacyjnych i wynosi 12,50 zł (poprzednio 11 zł) oraz nalepki kontrolnej i wynosi 18,50 zł (poprzednio 16,50 zł). Także w tym przypadku do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Osoby, które złożyły wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego przed 16 lutego br., uiszczą niższą opłatę.

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.samorzad.lex.pl