W okresie od dnia 16 czerwca 2009 r. do dnia 7 czerwca 2016 r. minimalne wynagrodzenie asystentów sędziów wynosiło kwotę 2.675 zł.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów, które określa minimalne wynagrodzenie asystenta sędziego w wysokości 3.000 zł, powstrzymało jedynie opisaną tendencję spadkową.
Niestety, nie przywróciło ono realnej wartości minimalnego wynagrodzenia asystentów sędziów z 2009 r. Zdaniem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów, podwyższenie w 2016 roku kwoty minimalnego wynagrodzenia asystentów sędziów jedynie o 325 zł było zatem niewystarczające.

Konieczne nowe rozporządzenie
W ocenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów, niezbędne jest opracowanie nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów, które uwzględniłoby realny spadek wynagrodzenia tej grupy zawodowej w okresie ostatnich 7 lat, ewentualnie opracowanie innego mechanizmu waloryzacyjnego, ukształtowanego podobnie jak w przypadku referendarzy oraz asesorów sądowych.

Dowiedz się więcej z książki
Informator Prawniczy 2017, niebieski (format A5) + GRATIS Kalendarz na biurko
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

Nastąpiła poprawa w 2016 r.
Środki przeznaczone na wynagrodzenia asystentów sędziów w 2016 r. wzrosły w porównaniu do 2015 roku – z ponad 140 mln zł do niemal 169 mln zł. Wzrost wyniósł łącznie kwotę 28,33 mln zł. Jednocześnie doszło do rekordowego wzrostu liczby etatów asystentów sędziów o 356 i obecnie na tym stanowisku zatrudnionych jest 3.807 osób.
W 2016 r. Ministerstwo Sprawiedliwości po raz pierwszy od 2012 r.  przeznaczyło średniorocznie na jeden etat asystenta więcej niż miało to miejsce w roku wcześniejszym. Nastąpiła bowiem poprawa z kwoty 40.676 zł w 2015 r. do kwoty 44.314 zł (wzrost o 3.638 zł). Powyższe oznacza, że „wycena” jednego etatu asystenckiego wzrosła po raz pierwszy od 4 lat.
Powyższe wskaźniki oznaczają, że degradacja finansowa zawodu asystenta sędziego została w 2016 r. wyhamowana. Można zauważyć zmianę założeń Ministerstwa Sprawiedliwości, które od 2013 r. coraz niżej „wyceniało” jeden etat asystenta sędziego. Przy czym dopiero założenia budżetowe na rok 2017 odpowiedzą na pytanie czy jest to stała tendencja, czy tylko jednorazowa anomalia przy tworzeniu budżetu.

Wzost średniego wynagrodzenia
Zauważyć również należy, że w 2016 r. nastąpił wzrost średniego wynagrodzenia asystentów sędziów (o 315 zł) – podobnie jak w przypadku wcześniejszych danych – taka sytuacja nastąpiła po raz pierwszy od 2012 r.
Dane zaprezentowane w niniejszej analizie prowadzą do wniosku, że w 2016 r. zatrzymano systematyczną obniżkę wynagrodzenia asystentów sędziów jaka miała miejsce przez ostatnie lata Pomimo zatrzymania tej niekorzystnej tendencji, średnie zasadnicze wynagrodzenia asystenta sędziego jest jedynie symbolicznie wyższe niż miało to miejsce w 2012 r. – wzrost o 110 zł – tj. o 3,3%. Oznacza to, że sytuacja finansowa tej grupy zawodowej uległa w 2016 r. niewielkiej poprawie.