Decyzję o konieczności odnawiania dowodów dla wszystkich podjął minister spraw wewnętrznych na skutek powtarzających się problemów osób starszych z dokumentami wydanymi bezterminowo. Obecnie osoby, które ukończyły 65 lat, mogą poprosić o wydanie dowodu z nieoznaczonym terminem ważności.
– Informujemy, że od 
1 stycznia 2015 r. dowody osobiste będą wydawane w terminach określonych 
– wyjaśnił Paweł Majcher, rzecznik resortu. – Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła piątego roku życia, będzie ważny przez pięć lat. Natomiast dowód osobisty dla pozostałych osób będzie ważny przez dziesięć lat.
W dowodach osobistych wydawanych od 1 stycznia 2015 r. nową informacją zawieraną w dokumencie będzie określenie obywatelstwa. Zniknie natomiast adres miejsca zameldowania.

Źródło: Rzeczpospolita