Było ich 1713, czyli ponad dwa i pół razy więcej niż rok wcześniej. W sądach administracyjnych prowadzili już prawie 4 tys. spraw (w 2012 r. – 3081).
W sprawach podatkowych rozpatrywanych przez Izbę Finansową NSA skarżący i uczestnicy postępowania na swoich pełnomocników wybierali doradców podatkowych częściej niż radców czy adwokatów. Potwierdzają to statystyki NSA. W 2012 r. doradcy prowadzili w tym sądzie 1713 spraw, podczas gdy radcowie prawni – 647, a adwokaci – 237. – Widać wyraźnie, że podatki to obszar, w którym obywatele mają rzeczywisty dostęp do pomocy prawnej przed sądami i chętnie z niej korzystają – komentuje Tomasz Michalik, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Źródło: Rzeczpospolita