Nowe, zmienione zasady etyki uchwaliła Krajowa Rada Doradców Podatkowych (uchwała nr 750/2010). Obowiązują one od 1 stycznia 2011 r. Jak przyznaje Tomasz Michalik, przewodniczący rady, przygotowanie artykułu prasowego zgodnie z art. 11e ust. 2 lit. c) uchwały jest obecnie jedną z uznanych form kształcenia zawodowego. Do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zobowiązuje doradców art. 36 pkt 2 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 73, poz. 443 z późn. zm.), ale wymogi dotyczące tego obowiązku zostały sprecyzowane w zasadach etyki.
Tomasz Michalik zwraca uwagę, że publikacja musi dotyczyć prawa podatkowego lub dziedzin pokrewnych, takich jak np. prawo bilansowe, aby została uznana za spełniającą warunki uznania za podnoszenie kwalifikacji w rozumieniu tej uchwały.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna