Konferencję zorganizowało Koło Naukowe Administratywistów Ad Rem w Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. W opinii wiceministra, przeobrażenia ustrojowe, uchwalenie w 1997 r. nowej konstytucji oraz przystąpienie Polski do Unii Europejskiej miały olbrzymi wpływ na kształt i jakość polskiego prawa. - Rząd robi obecnie wszystko, aby poszerzyć zakres wolności obywatelskich i wolność gospodarczą oraz doprowadzić polski system prawny do najbardziej pożądanego stanu – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld.

Zdaniem sekretarza stanu w MG wymaga to zmiany w podejściu do tworzenia nowych regulacji. - Prawa nie powinno się pisać przeciw obywatelom, tylko razem z nimi. Dlatego zamierzamy wprowadzić nowe zasady konsultacji społecznych. Chcemy, żeby strona społeczna miała wpływ na projekty ustaw już na etapie założeń – poinformował.

Według wiceministra Szejnfelda, już we wstępnej fazie tworzenia przepisów należy brać pod uwagę skutki nowych regulacji i na tej podstawie przesądzać, czy są one w ogóle potrzebne. – Chcemy także, aby poszczególne resorty przedstawiały jedynie merytoryczne założenia do ustaw. Ich pisaniem natomiast zajęliby się prawnicy z Rządowego Centrum Legislacji – wyjaśnił.

(Źródło: MG/KW)