– Nasze opracowania powstały przede wszystkim po to, by pokazać ubezpieczycielom, jak i dlaczego Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów negatywnie ocenia poszczególne postanowienia umowne – wyjaśnia Aleksander Daszewski, radca prawny z biura rzecznika ubezpieczonych.
– Mamy nadzieję, że dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli zweryfikować swoje wzorce pod tym kątem i wyeliminować z nich postanowienia tożsame co do treści i celu z tymi, które przez sąd uznane zostały za niedozwolone. Podobnie mogą na tym skorzystać konsumenci, dowiadując się, które postanowienia ich umów są abuzywne – podkreśla ekspert.
Wszystkie opisane klauzule znajdują się w rejestrze prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wydany aneks w przeważającej części zawiera zapisy, które w ostatnich latach były przedmiotem masowych sporów konsumentów z ubezpieczycielami.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna