Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski poinformował 16 maja br. podczas spotkania z przedsiębiorcami w siedzibie BCC, że podjęto decyzję o wprowadzeniu szkoleń o tematyce finansowej i gospodarczej m.in. dla przyszłych sędziów i prokuratorów. Szkolenia mają odbywać się w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Z informacji wynika, że BCC oraz Ministerstwo Sprawiedliwości opracowują koncepcję szkoleniową dla prawników i planują rozpocząć projekt jesienią 2011 roku.
HFPC zwróciła się z prośbą o podanie szczegółów tej współpracy. HFPC pyta również, czy Ministerstwo Sprawiedliwości dokonując wyboru BCC brało pod uwagę nawiązanie współpracy szkoleniowej z inną instytucją jak np. uniwersytetem ekonomicznym czy inną szkołą wyższą specjalizującą się w ekonomii, albo innych organizacji biznesowych. Fundacja chciałaby wiedzieć, dlaczego ministerstwo nie wzięło pod uwagę tych instytucji i organizacji. W liście jest też pytanie o to, czy projekt był konsultowany z Krajową Radą Sądownictwa i Radą Programową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz czy te instytucje zgłaszały do projektu swoje uwagi.
Zdaniem Fundacji wszelkie działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy oraz kwalifikacji sędziów i prokuratorów są godne poparcia, ale powinny być w pełni przejrzyste i przeprowadzane z obowiązującymi w administracji publicznej procedurami.