Problem powstał w sądzie rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, gdy Wojciech  W. odwołał się od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, wystawionym  na rzecz spółki Globsoft. S.A. Sąd wezwał Wojciecha W. do zapłaty w terminie siedmiu dni, który przypadał na 7 stycznia. Jednak opłata  na rachunek bankowy sądu wpłynęła 22 stycznia. Przekaz pocztowy został  wykonany przez pozwanego w ostatnim dniu – 15 stycznia. Sąd rejonowy przyjął, że datą uiszczenia opłaty jest dzień wpłynięcia sumy na konto. Od tego orzeczenia Wojciech W. złożył zażalenie do sądu okręgowego. Sąd ten zadał SN pytanie; czy za dzień  uiszczenia opłaty sądowej wnoszonej za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej należy uznać dzień dokonania tej wpłaty w placówce pocztowej, czy dzień uznania rachunki bankowego  prowadzonego dla sądu?

SN w uchwale stwierdził, że datą uiszczenia opłaty sądowej przekazem pocztowym realizowanym za pośrednictwem operatora publicznego świadczącego usługi pocztowe jest data nadania przekazu potwierdzona przez operatora.

Sygnatura akt.III CZP 115/10