Za najlepsze firmy doradztwa podatkowego w 2011 roku eksperci "Dziennika Gazeta Prawna" uznali: KPMG, Grupę Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, Grant Thornton oraz Doradztwo Podatkowe Graczyk Ewa i Dariusz Graczyk.
W tej części rankingu liczyły się wyniki firm, czyli: przychody przypadające na liczbę osób z uprawnieniami do doradztwa, liczba doradców podatkowych i osób z innymi uprawnieniami, liczba klientów, liczba wygranych spraw sądowych oraz liczba skutecznych odwołań do organów podatkowych II instancji.
Wybrano również firmy najskuteczniejsze, a więc te, które w 2011 roku mogły pochwalić się największymi osiągnięciami. Wśród wielkiej czwórki zwycięzcą zostało Ernst & Young, wśród firm dużych wygrał Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, wśród średnich najskuteczniejsza była firma Grant Thornton, a wśród najmniejszych zwyciężyło Doradztwo Podatkowe Graczyk Ewa i Dariusz Graczyk.
Oceniano także doradców. W kategorii VAT zwyciężył Roman Namysłowski z Ernst & Young, w podatkach dochodowych ex aequo Grzegorz Kujawski z KNDP oraz Tomasz Janicki z Axon Tax, w międzynarodowym prawie podatkowym Katarzyna Ardytskaya i Maciej Górski z BDO. Za najlepszego w sporach przed sądami uznano Ireneusza Krawczyka z Ożóg i Wspólnicy. Zwycięzcą w optymalizacjach podatkowych został Jarosław Koziński, w fuzjach i przejęciach Radosław Szczęch, a w podatkach i opłatach lokalnych Krzysztof Sachs, wszyscy trzej z Ernst & Young.

Więcej>>>