Oznacza to, że koszty te są ujmowane proporcjonalnie do osiąganych przychodów, a nie w momencie poniesienia.
Sprawa dotyczyła wniosku o interpretację. Wystąpiła z nią spółka z o.o. powołana w celu budowy jednego osiedla i sprzedaży mieszkań. Wyjaśniła, że ponosi różnego rodzaju koszty. Są to m.in. wydatki na analizy techniczne inwestycji, nadzór architekta, koordynację prac podmiotów zaangażowanych w projekt, usługi marketingowe i reklamowe oraz podatek od nieruchomości i opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu zajętego pod projekt.

Źródło: Rzeczpospolita