– Na przykładzie notariatu można jasno przedstawić, jak ogromne różnice dzielą projekt z maja 2012 r., który jako ostatni poddany został konsultacjom społecznym, od wersji ostatecznej. Początkowy pomysł ministra dotyczący kancelarii asesora notarialnego ewoluował w instytucję notariusza na próbę, aby ostatecznie doprowadzić do całkowitej likwidacji asesury i wprowadzenia nowej instytucji: zastępcy notarialnego. Ta ostatnia zmiana dokonała się dopiero na etapie prac komisji sejmowej – wskazuje Tomasz Janik, prezes Krajowej Rady Notarialnej.
"Postępowanie, polegające na wprowadzeniu do projektu ustawy na poziomie parlamentarnym kluczowych rozwiązań systemowych, których nie było w pierwotnym projekcie rządowym, Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt K 37/03) uznał za naruszenie istotnych zasad konstytucyjnych” – czytamy w komunikacie KRN.
– W czasie pierwszego czytania w komisji zostały wprowadzone poprawki, które zmieniają także tryb dochodzenia do zawodu. Poza dotychczasowym – studia wyższe, studia podyplomowe, praktyka i egzamin państwowy – wprowadzono zupełnie inny – wskazuje Krzysztof Bratkowski, prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna