Dyr. Monika Madurowicz z Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawiła propozycje dalszego dostępu do zawodu radcy prawnego. Zwiększenie dostępu polega na rozszerzeniu katalogu osób uprawnionych do wpisu na listę radców prawnych bez egzaminu radcowskiego, a także zwiększenie katalogu osób uprawnionych do zdawania egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji. Ponadto zmiana dotyczy likwidacji części testowej egzaminu zawodowego i skrócenie okresu stażu pracy wymaganego do przystąpienia do egzaminu radcowskiego. Poprawki resortowe likwidują obowiązek ogłaszania w gazetach ogólnopolskich  terminu egzaminu.
Sprawa statusu aplikanta nie została definitywnie rozstrzygnięta przez komisję.  Samorząd radców prawnych zaproponował poprawkę, którą zgłosił poseł Joński regulującą status aplikanta adwokackiego i radcowskiego.
Posłowie proponują doprecyzowanie kwestii sytuacji aplikanta, który odbył aplikację i legitymuje się zaświadczeniem o jej ukończeniu,a jeszcze nie został wpisany na listę radców (adwokatów). Jak zaproponowała Ewa Stompor-Nowicka z Krajowej Rady Radców Prawnych brzmiałaby ona: „przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia aplikacji (radcowskiej lub adwokackiej) wskazanego w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji radcowskiej (adwokackiej), o której mowa w art.32 ust.4 aplikant radcowski może zastępować radcę prawnego w zakresie, którym mowa w ust.1 i 2.”