Agnieszka Kulińska, counsel w warszawskim zespole Energetyki i Zasobów Naturalnych, była odpowiedzialna za kompleksowe i wszechstronne doradztwo prawne, obejmujące m.in. opracowanie umów na budowę i utrzymanie oraz zarządzanie elektrownią wiatrową, dostawę i serwis turbin wiatrowych oraz świadczenie usług z tym związanych, a także reprezentację klienta w toku negocjacji z dostawcami na poszczególnych etapach realizacji projektów. Prace na rzecz klienta nadzorował Arkadiusz Krasnodębski, Partner Zarządzający Dentons w Polsce, kierujący warszawskim i europejskim zespołem Energetyki i Zasobów Naturalnych. Prawnicy z warszawskiego biura Dentons występowali jako prawnicy zagraniczni, koordynując prace lokalnych doradców prawnych w Chorwacji.
-  Cieszymy się, że Enlight Renewable Energy powierzył nam doradztwo prawne przy tym złożonym i wieloaspektowym projekcie, w którym mogliśmy wykorzystać nasze wieloletnie i wszechstronne doświadczenie z obszaru energetyki odnawialnej” – mówi Agnieszka Kulińska, counsel w warszawskim zespole Energetyki i Zasobów Naturalnych.
Transakcja finansowania projektu dotyczyła przepisów prawa chorwackiego, angielskiego, amerykańskiego, izraelskiego oraz niemieckiego i obejmowała doradztwo w zakresie ogólnego zarządzania aspektami prawnymi transakcji, negocjowanie dokumentów finansowania, w tym umowy kredytu w kwocie ok. 29 milionów euro oraz 155 milionów chorwackich kun, koordynowanie usług doradztwa prawnego w wielu systemach prawnych świadczonych na rzecz firmy Enlight Renewable Energy, jak również wsparcie w zakresie spełnienia warunków zawieszających dla pierwszej wypłaty środków w ramach kredytu.
Transakcję finansowania prowadzili Mateusz Toczyski, Partner kierujący zespołem Bankowości i Finansów w Polsce i Europie, oraz Agnieszka Lipska, counsel, przy wsparciu ze strony Krzysztofa Mrozika oraz Łukasza Błaszczaka, associates, jak również prawników działających w innych jurysdykcjach, których dotyczyła transakcja.
„Traktujemy tę transakcję jako kamień milowy, który prezentuje warszawską praktykę bankowości kancelarii Dentons jako cieszącego się międzynarodowym uznaniem doradcę w wielojurysdykcyjnych transakcjach, sprawnie radzącego sobie z rozmaitymi wyzwaniami w różnych systemach prawnych” - komentuje Agnieszka Lipska, counsel w warszawskim zespole Bankowości i Finansów. „Nasi prawnicy postrzegani są jako profesjonalni doradcy zapewniający skuteczne doradztwo w międzynarodowych transakcjach” - dodaje Mateusz Toczyski, partner.
 

Mediacja w postepowaniu cywilnym.Komentarz
Katarzyna Antolak-Szymanski , Olga Maria Piaskowska
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł