Jak podaje TVN 24 wpis pojawił się w poniedziałek, na oficjalnym profilu prezydent Warszawy.

Bez prawa do manifestacji

- Oczekuję od ministra Ziobro złożenia do sądu wniosku o delegalizację ONR jako ruchu neofaszystowskiego. Wtedy bez prawa do manifestacji - napisała Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Wpis pojawił się po incydentach na marszu zorganizowanym przez ONR. Na trasie, którą szli narodowcy, pojawiła się kontrmanifestacja. Zebrani na skrzyżowaniu Świętokrzyskiej i Nowego Światu przeciwnicy wykrzykiwali: "Warszawa wolna od faszyzmu", "Faszyści - policja, jedna koalicja”, "Precz z faszyzmem", "ONR to zbiór zer".

Co mówi ustawa?

Polski system prawny zawiera możliwości reagowania na rozruchy uliczne i wzywanie przez partie narodowe do obalenia ustroju. Trybunał Konstytucyjny uzyskał prawo do orzekania o konstytucyjności partii politycznych i stowarzyszeń w kontekście ich celów działalności. Jednak Trybunał działa tylko na wniosek uprawnionego organu.
W razie powstania wątpliwości co do zgodności z Konstytucją celów lub zasad działania stowarzyszenia lub partii politycznej określonych w statucie, sąd postanawia o zawieszeniu postępowania o wpis partii do ewidencji  i występuje do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem w sprawie zgodności zmian statutu z Ustawa zasadniczą.
 Jeżeli Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie o niezgodności z Konstytucją zmian statutu, Sąd odmawia wpisu tych zmian do ewidencji.