Neonet i Avans Południe prowadzą m.in. hurtową i detaliczną sprzedaż sprzętu AGD i RTV. W wyniku planowanej transakcji Neonet przejmie kontrolę nad Avans Południe – sprawowaną dotychczas przez spółkę Berthino Invest-Enterprise Limited. 10 maja 2010 roku Neonet uzyskał zgodę Prezes UOKiK na przejęcie Avans Północ – od spółki APN Holdings Capital Limited.

Prezes UOKiK wyraziła również zgodę na przejęcie przez Eurocash spółki LuxCo2. Eurocash zajmuje się hurtową sprzedażą produktów codziennego użytku, m.in. poprzez placówki typu Cash&Carry. LuxCo2 jest częścią grupy kapitałowej Central European Distribution Corporation (CEDC) i została utworzona na potrzeby tej koncentracji. Po przejęciu LuxCo2, Eurocash będzie jednocześnie sprawował kontrolę nad kilkunastoma spółkami zajmującymi się sprzedażą alkoholu i innych napojów – zależnymi obecnie od CEDC. Ponadto Kopex może przejąć spółkę Ryfama. Przedsiębiorcy zajmują się produkcją maszyn górniczych. Po przeprowadzeniu transakcji Kopex ma wejść w posiadanie akcji stanowiących 89,87 proc. udziału w kapitale zakładowym Ryfamy. Po przeprowadzeniu postępowań antymonopolowych Prezes Urzędu uznała, że koncentracje nie doprowadzą do istotnego ograniczenia konkurencji na terenie Polski. Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.