Projekt był już poddany konsultacjom społecznym. Po dodatkowych uzgodnieniach ministra administracji i cyfryzacji z ministrem spraw wewnętrznych znalazła się w nim nowa propozycja: skrócenia okresu retencji danych z 24 do 12 miesięcy. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych retencyjnych przez sądy, prokuratury i służby zostanie poddane większej kontroli. Zapisy dotyczące tego procesu kontrolnego MAC przedstawi w najbliższych dniach. 
Projekt będzie dostępny do opiniowania w Biuletynie Informacji Publicznej. Zostanie także przedstawiamy do konsultacji na portalu konsultacyjnym MamZdanie.org.pl, gdzie obywatele będą mogli publikować swoje opinie dotyczące projektu.

Poza tym w poniedziałek w MAC odbędzie się spotkanie z ekspertami i organizacjami, które dotychczas brały udział w konsultacjach Prawa Telekomunikacyjnego.
Ministerstwo na uwagi i opinie obywateli czeka do 18 lutego 2012 r.
W założeniach nowelizacji są prokonsumenckie rozwiązania. Umowa na internet w sieci stacjonarnej np., będzie musiała zawierać informację o tym, jak konkretnie wygląda kupowana usługa. Powinniśmy się więc dowiedzieć o parametrach łącza i warunkach osiągnięcia określonej w umowie przepływności łącza, prędkości transmisji danych do i od abonenta w kilobitach na sekundę i warunkach, w których mogą być dostarczone te prędkości.
Korzystający z internetu przez komórkę będą mieli prawo żądać, by przedsiębiorca powiadamiał ich o wykorzystaniu limitu transferu danych. Nie groziłyby nam więc nieoczekiwanie wysokie rachunki za korzystanie z internetu.
Nie będziemy zmuszani do podpisywania bardzo długich umów. Pierwsza umowa nie mogłaby być podpisana na dłużej niż dwa lata, a można by było też podpisać umowę na czas krótszy niż rok – to powinno zwiększyć konkurencję na rynku, bo przedsiębiorcy bardziej walczyliby o klienta.
W trakcie tych konsultacji resort cyfryzacji chce poznać opinie na temat zapisów zawartych w umowie o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, czy konsument powinien być informowany o każdej zmianie w cenniku lub regulaminie, czy tylko o zmianach, które sam przedsiębiorca telekomunikacyjny postrzega jako niekorzystne dla konsumentów. MAC czeka też m.in. na poglądy konsumentów o zasadach opt-in i opt-out w Prawie Telekomunikacyjnym. Pełny komunikat na stronie MAC>>>