Jak informują organizatorzy, celem konferencji jest rozpowszechnienie wśród Polaków świadomości ubezpieczenia ochrony prawnej, jako narzędzia umożliwiającego stały dostęp do profesjonalnych usług prawnych.
Ubezpieczenie ochrony prawnej ma chronić przed ryzykiem prowadzenia sporów prawnych i ponoszeniem kosztów z nimi związanych. Ubezpieczyciel za pomocą regularnych składek zbieranych od klientów gwarantuje im refundację m.in. kosztów sądowych, kosztów usług adwokatów i radców prawnych, kosztów postępowania egzekucyjnego, poręczenia majątkowego czy też kosztów strony przeciwnej. Spory klientów prowadzone mają być wyłącznie przez odpowiednie, specjalizujące się w danej dziedzinie podmioty, dysponujące odpowiednimi uprawnieniami, tj. adwokaci lub radcowie prawni. Zakres ubezpieczenia dotyczyć ma konkretnych rodzajów spraw np. ochrona przy dochodzeniu odszkodowań cywilnoprawnych, ochrona w zakresie prawa karnego – obrona w postępowaniu karnym lub wykroczeniowym, ochrona w zakresie prawa pracy.