Podczas wczorajszego dorocznego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski, pierwszy prezes SN, przypomniał, że Sąd Najwyższy czuwa m.in., aby wyroki zapadały zgodnie z prawem. Wspomniał przy okazji o pomyśle utworzenia grupy adwokatów i radców prawnych wyspecjalizowanych w postępowaniach kasacyjnych i wyłącznie uprawnionych do występowania w nich.
Więcej >>>