Czytaj: Senat bez poprawek zatwierdził ustawę o SN>>

Apel do prezydenta podpisali m.in. prawnicy z kancelarii Domański, Zakrzewski Palinka, Dentons, Greenberg Traurig, Sołtysiński Kawecki Szlęzak, Noerr, CMS, Gessel, Allen&Overy, White&Case, Weil, K&L Gates, Baker & McKenzie, Magnusson, Wardyński i Wspólnicy, a także wielu indywidualnych adwokatów i radców prawnych.

- Wyrażając głębokie zaniepokojenie obecną sytuacją – zakresem i sposobem procedowania z nowelizacją ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym, jako doświadczeni prawnicy-praktycy zwracamy się do Pana Prezydenta z apelem o niepopieranie i powstrzymanie działań, które w efekcie zagrożą demokracji i trójpodziałowi władzy w Polsce i zawetowanie wskazanych ustaw, jeśli zostaną uchwalone przez Sejm i Senat w obecnym kształcie – piszą autorzy apelu.
I dodają, że jako partnerzy w kancelariach prawniczych, obsługujących zarówno klientów polskich, jak i zagranicznych, czują się w obowiązku, wyrazić swoje obawy i niepokój i poprosić o wsparcie działań mających na celu solidne, rzetelne i merytoryczne przygotowanie reformy sądownictwa. - Oczywistym jest, że niezależność sądów to jeden z fundamentów demokratycznego państwa prawa, a niezawisłość sędziowska jako konstytucyjna zasada wymiaru sprawiedliwości gwarantuje niezależność orzekania. Projekty ustaw, nad którymi prace zakończył parlament, jako projekty poselskie niepodlegające procedurze ocen eksperckich ani konsultacji społecznych, w naszej ocenie nie doprowadzą do zamierzonego celu, czyli usprawnienia funkcjonowania sądów. Stanowić będą kolejny przykład złej legislacji, która tym razem nie tylko spowoduje utrudnienia w stosowaniu prawa, ale godzi też w podstawowe prawa obywatelskie, jak np. prawo do niezależnego sądu oraz wpływa na fundamentalne gwarancje ustrojowe podporządkowując Sąd Najwyższy władzy wykonawczej - czytamy w apelu.

Zdaniem jego sygnatariuszy, brak niezależnych od władzy wykonawczej sądów osłabi ochronę obywateli i podmiotów gospodarczych, w tym w zakresie ochrony własności czy egzekwowania umów. Osłabi też pewność obrotu, wpłynie na percepcję inwestorów i podejmowane decyzje gospodarcze oraz przyczyni się do spadku inwestycji.
- Licząc na to, że Pan Prezydent, również jako prawnik, dostrzega niebezpieczeństwa wynikające z procedowanych obecnie przez Sejm zmian, oraz przekazując obawy środowisk prawniczych, zwracamy uwagę na nieadekwatny tryb oraz tempo prac w tak ważnych ustrojowych kwestiach. Szczegółowe stanowisko merytoryczne wobec zapisów projektowanych zmian przedstawiły już samorządy prawnicze, w tym Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych czy Okręgowa Rada Adwokacka – stwierdzają sygnatariusze apelu.