Partnerzy zarządzający odpowiadali na pytania ankietowe, dotyczące efektywności wykorzystania czasu przez prawników w firmach prawniczych. Ponad połowa ankietowanych spędza na administrowaniu kancelarią od 20 do 50 proc. swojego czasu, 27 proc. poświęca na administrowanie kancelarią mniej niż jedną piątą swojego czasu. Prawie 10 proc. ankietowanych nie administruje swoją kancelarią, a cały swój czas poświęca na merytoryczną pracę dla klientów.

– Tylko niecałe 2 proc. ankietowanych partnerów zadeklarowało, że cały swój czas poświęca na bieżące administrowanie i zarządzanie firmą, a praktycznie wcale nie realizuje zleceń dla klientów, wynika wyraźnie z przeprowadzonej sondy – powiedziała Joanna Rossa, dyrektor segmentu w Wolters Kluwer Polska. Rekordziści poświęcają na to aż 800 godzin rocznie. Średnio partner zarządzający w kancelarii spędza na zarządzaniu i administrowaniu firmą 40 godzin miesięcznie. Z badania wynika równolegle, że jedynie w jednej trzeciej ankietowanych kancelarii są wdrożone specjalistyczne systemy informatyczne, które wspomagają i przyspieszają administrowanie finansami, kadrami i obiegiem dokumentów w firmie. - Wprowadzenie informatycznych systemów zarządzania ułatwi profesjonalizację standardów pracy w firmach prawniczych. Nasz Związek chce podejmować działania wpływające na rozwój rynku usług prawniczych. Dlatego angażujemy się w kampanie informacyjne, które mają na celu podniesienie standardów pracy w tym sektorze – mówi mec. Witold Daniłowicz, wspólnik zarządzający White & Case i prezes Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych.

- Kancelarie prawne podobnie jak każde inne przedsiębiorstwo podlegają regułom rynkowym i musimy stosować systemy informatyczne wspomagające zarządzanie kancelarią. Nasza Kancelaria korzysta z takich systemów, które pozwalają na zaoszczędzenia około 1/3 czasu pracy prawnika w codziennej pracy w firmie- mówi mec. Robert Mikulski, wspólnik w kancelarii Stopczyk & Mikulski, jeden z partnerów, który odpowiadał na pytania ankietowe. – Dzięki wprowadzonym w kancelarii systemom informatycznym mamy obraz tego, co robimy dla klienta oraz możliwość obserwacji kalkulacji finansowych, bowiem często umawiamy się z klientem na zamknięty budżet. Systemy umożliwiają nam obserwowanie efektywności pracy naszych kolegów, możliwość porównania czasu sprzedanego wobec czasu przepracowanego i na tej podstawie wyciągania wniosków, co do formułowania odpowiednich zespołów projektowych – powiedział mec. Sławomir Szepietowski, wspólnik w kancelarii LEXDirekt, Widziewicz Szepietowski.