W resorcie sprawiedliwości trwają prace nad koncepcją połączenia zawodów adwokata i radcy prawnego i dopiero po jej wypracowaniu rozpocznie się dyskusja z zainteresowanymi środowiskami. Poinformował o tym minister Zbigniew Ćwiąkalski, który odniósł się w ten sposób do niezwykle ostrej uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej w tej sprawie.

Ewentualne połączenie zawodów prawniczych po wypracowaniu wstępnej koncepcji będzie prowadzone w warunkach szerokiego dialogu i dyskusji - powiedział  minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski 29 listopada 2008r. podczas uroczystości 90-lecia polskiej adwokatury polskiej. Minister przyznał, że w jego resorcie trwają prace nad wstępną koncepcją takiego rozwiązania i dopiero po jej wypracowaniu rozpocznie się dyskusja z zainteresowanymi środowiskami. Zbigniew Ćwiąkalski potwierdził też wcześniejsze zapowiedzi jego resortu, że w połowie grudnia przedstawi założenia, które staną się podstawą do stworzenia wspólnej korporacji adwokatów i radców prawnych. Potem mają trwać konsultacje.

Jak dodał minister, inicjatywa połączenia zawodów adwokata i radcy prawnego "nie może być postrzegana przez środowisko adwokackie jako próba łamania zasad praworządności". Podkreślił, iż w realizacji planowanych rozwiązań dla resortu "istotny będzie głos środowiska adwokatów".  Ta wypowiedź to nawiązanie do niechętnej tym planom postawy Naczelnej Rady Adwokackiej, według której należy utrzymać istniejącą odrębność zawodów adwokata i radcy prawnego. Zdaniem NRA likwidacja samorządów adwokackiego i radcowskiego nie ma uzasadnienia.

- Nie ma żadnego faktycznego ani prawnego uzasadnienia likwidacji samorządów adwokackiego i radcowskiego. Likwidacja adwokatury w szczególności nie doprowadzi do ułatwienia obywatelom dostępu do fachowych usług prawnych oraz obniżenia cen tych usług. Uważamy, że prawdziwymi motywami projektu są populizm polityczny oraz ukryta strategia podporządkowania państwu zawodów zaufania publicznego. Celem tego działania jest pozbawienie obywatela możliwości obrony przed nadużyciami władzy publicznej. Taką obronę może skutecznie świadczyć tylko niezależny od państwa adwokat - stwierdziła Naczelna Rada Adwokacka w uchwale z 22 listopada 2008r.