Potrzebę stworzenia wewnętrznego kodeksu etycznego w firmie widzi większość pracowników. Potwierdza to przykład m.in. Grupy PKP, która może pochwalić się własnym kodeksem, stworzonym w porozumieniu z zatrudnionymi. Aż 78 proc. z nich wskazało w ankiecie, że spółka potrzebuje takiego dokumentu.
Konsekwencje wynikające z łamania zasad etycznych przez członków organizacji zagrażają funkcjonowaniu firmy na wielu płaszczyznach działalności. Ponad 76 proc. uczestników badania Crido Taxand, Pracodawców RP i ICAN Institute uważa, że negatywnie wpływa to na wizerunek firmy. Prawie 60 proc. respondentów wskazało na pogorszenie się relacji pomiędzy pracownikami, a co drugi ankietowany na negatywny wpływ na relacje z partnerami biznesowymi. Zdaniem Matuszewskiego, ważne jest, aby firmowy kodeks etyczny powstawał z udziałem wszystkich pracowników, począwszy od najniższych szczebli po kadrę zarządzającą.
 – Jako wydawca edukacyjny nie tylko musimy przedsięwziąć rozmaite starania o to, żeby nasza działalność w sferze biznesowej była etyczna, ale również, żeby nasza działalność trzymała pewien standard w komunikacji z nauczycielami, dyrektorami, rodzicami, uczniami – tłumaczy agencji informacyjnej Newseria Biznes Jarosław Matuszewski, rzecznik Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. – Z naszego punktu widzenia kodeks ładu korporacyjnego był bardzo ważnym dodatkowym elementem do kodeksu dobrych praktyk, który zainicjowaliśmy wspólnie z kilkorgiem innych wydawców w ramach Sekcji Wydawców Edukacyjnych przy Polskiej Izbie Książki – dodaje rzecznik WSiP.
Stosując zasady etyki zawodowej wydawnictwo edukacyjne od dwóch lat czynnie uczestniczy w akcji dobroczynnej Caritas Polska "Tornister Pełen Uśmiechów" przekazując podręczniki szkolne dzieciom z najbiedniejszych rodzin. W tym roku w inicjatywę włączyło się kolejnych ośmiu wydawców (oprócz WSiP, również Nowa Era, Oxford University Press, Pearson, Macmillan, Żak, Zamkor, Cambridge University Press i Lektorklett). Dzięki niej uczniowie otrzymali całe komplety książek na nowy rok szkolny.
W społeczne inicjatywy edukacyjne włącza się również producent soczewek kontaktowych Johnson & Johnson Vision Care. Celem jego działań jest poprawa świadomości pacjentów na temat ochrony wzroku.
 – Przede wszystkim to są działania skierowane do konsumentów oraz specjalistów, i mają one na celu zwiększanie świadomości w zakresie ochrony wzroku i korekcji wad wzroku oraz komfortowego i bezpiecznego użytkowania soczewek kontaktowych – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Paweł Hajduga, dyrektor handlowy Johnson & Johnson Vision Care, producenta soczewek ACUVUE.
To ważna inicjatywa, biorąc pod uwagę, że prawie co drugi Polak ma wadę wzroku. Mimo to nadal niewiele osób pamięta o regularnych badaniach okulistycznych.
 – Od trzech lat aktywnie promujemy światowy dzień wzroku, który przypada na każdy drugi czwartek października. Co roku przeprowadzamy kampanie edukacyjne i społeczne mające na celu zachęcenie Polaków do regularnego badania wzroku – tłumaczy Paweł Hajduga.
Tegoroczna kampania producenta soczewek nosiła nazwę, ”Zobacz życie w 100 proc.” i miała na celu zachęcenie młodych osób do przyjścia do salonów optyczno–okulistycznych, by skontrolować swój wzrok. Firma prowadzi ponadto szereg lokalnych działań na rzecz ochrony wzroku, w tym również przed szkodliwym promieniowaniem UV.
Inicjatywy społeczne Johnson & Johnson Vision Care zostały docenione w najnowszej edycji Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Firma została wyróżniona za zaangażowanie w popularyzację wiedzy na temat ochrony wzroku, prowadzenie bezpłatnych profilaktycznych badań wzroku oraz organizację Międzynarodowego Sympozjum Naukowego. Wyróżniono również „Caritas Polska” wraz z dziewięcioma wydawcami za wspólną akcję „Tornister Pełen Uśmiechów”.
Raport został przygotowany przez tygodnik Gazeta Finansowa, Super Biznes (ekonomiczny dodatek Supe r Expressu), portale Kurier365.pl oraz RaportCSR.pl.