W konferencji wezmą udział w eksperci z dziedziny arbitrażu i mediacji w tym prezesi sądów arbitrażowych z kraju i z zagranicy, arbitrzy i mediatorzy.
Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych wystąpieniem podczas konferencji do nadsyłania referatów związanych z następującą tematyką:
  • współczesne problemy i perspektywy rozwoju arbitrażu
  • mediacja gospodarcza
  • praktyczne aspekty zastosowania arbitrażu do rozstrzygania sposobów w budownictwie
  • wpływ alternatywnych metod rozwiązywania sporów na bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym

Konferencja odbędzie się 28 marca w Nowym Tomyślu.