Sąd Apelacyjny potwierdził stanowisko UOKiK, że kampania reklamowa prowadzona przez operatora sieci komórkowej Orange wprowadzała konsumentów w błąd.
Wyrok Sądu Apelacyjnego dotyczy decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z sierpnia 2008 roku. Uznano wówczas, że działanie PTK Centertel, która w kampanii pt. Bliskość tworzy święta reklamowała promocyjne usługi w czasie świąt, nawiązując do ich tematyki i symboliki, a jednocześnie uniemożliwiała korzystanie z niej w tym okresie, stanowi nieuczciwą praktykę rynkową. 
Firma wprowadziła bowiem konsumentów w błąd sugerując, że oferta specjalna Oferta promocyjna - Wybrane 3 numery, promowana w ramach prowadzonej kampanii, obowiązuje na takich samych zasadach przez cały rok. Tymczasem nie obowiązuje właśnie w czasie świąt: 24, 25, 26 i 31 grudnia oraz w Nowy Rok. Na spółkę została nałożona kara w wysokości ponad 800 tys. zł.
W październiku 2009 roku stanowisko Prezes Urzędu poparł Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zdecydował jednak o obniżeniu sankcji pieniężnej do 400 tys. złotych. Wyrok SOKiK został potwierdzony 13 października 2010 roku przez Sąd Apelacyjny.