Teraz podejmujemy decyzje stworzenia grupy zadaniowej do spraw e-handlu. Do tej pory kanał dystrybucji, jakim jest internet, był jednym z zadań każdej komórki analizy ryzyka i kontroli w izbach celnych. Chcemy rozpoznanie i analizę tego obszaru skoncentrować w jednym miejscu, po to aby skuteczniej monitorować internet z punktu widzenia obrotu wyrobami akcyzowymi i innymi towarami podlegającymi ograniczeniom lub zakazom kontrolowanym przez Służbę Celną. Ten zespół będzie powołany w ramach jednej z funkcjonujących izb, w której znajdą zatrudnienie specjaliści z tej dziedziny. Wyniki swojej pracy będą przekazywać komórkom kontrolnym w całej Polsce. Na początku przyszłego roku podpiszę decyzję w tym zakresie.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Więcej>>>