Jak pokazuje badanie polscy przedsiębiorcy są przekonani, że motorem naszej gospodarki mogłyby być dodatkowe ulgi podatkowe dla firm. Wskazuje na to aż 72 proc. respondentów. Jak podkreśla Regus przepisy dotyczące podatków są oceniane przez podatników bardzo krytycznie. Na rozwój firm źle wpływa zarówno zbyt częste zmienianie ustaw podatkowych, jak i niekorzystne regulacje prawne i wysokie podatki. Przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w badaniu za czynnik szczególnie wpływający na ożywienie gospodarcze za ważne uznali również niskie stopy procentowe utrzymane przez cały rok (59 proc.) Zaraz za nimi znalazły się dodatkowe wydatki publiczne na infrastrukturę. O tym, że szczególnie wpłynęłyby na ożywienie gospodarcze jest przekonanych aż 53 proc. firm. Mniej w znaczenie tego czynnika są przekonane firmy światowe. Za istotny uważa go 37 proc. ankietowanych. Z kolei podczas gdy wskaźnik światowy dla dodatkowych ulgi podatkowe dla konsumentów wynosi 46 proc., w Polsce jest aż o 14 proc. niższy.

Poza tym, jak pokazują badania, nasi przedsiębiorcy za bardzo istotne dla funkcjonowania firm uważają kredyty. Dlatego aż 43 proc. respondentów uważa, że istotne są naciski rządu na banki, żeby obniżyły wymagania kredytowe. A 32 proc. przedsiębiorców uważa, że ważne są gwarancje rządowe na kredyty dla firm. I to nawet pomimo opóźnień w spłacaniu zobowiązań.