Jak poinformowała Komisja w komunikacie, nowa decyzja stanowi, że wszystkie państwa członkowskie, które podejmą decyzję o udostępnieniu zakresu 790-862 MHz (tzw. pasma 800 MHz) na potrzeby usług innych niż radiodyfuzja, powinny zastosować te same zharmonizowane przepisy techniczne. Dzięki tym przepisom urządzenia radiokomunikacyjne, takie jak telefony lub stacje bazowe pracujące w paśmie 800 MHz, będzie można z powodzeniem stosować w sieciach szerokopasmowej łączności bezprzewodowej, takich jak technologia komórkowa czwartej generacji (np. LTE lub Wimax). LTE i Wimax pozwalają na przetwarzanie i przesyłanie bez zakłóceń większej ilości informacji niż obecnie, np. na potrzeby wysokiej jakości strumieniowej transmisji wideo na żądanie w telefonach komórkowych, smartfonach lub innych urządzeniach.
Komisarz ds. agendy cyfrowej, Neelie Kroes, stwierdziła, że decyzja ta otwiera drogę do wdrożenia nowatorskich technologii szerokopasmowych i zaspokojenia szybko rosnącego popytu na usługi bezprzewodowe.