Jak poinformowała KE, sprawa dotyczy niewdrożenia przez Polskę unijnej dyrektywy w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami. Termin transpozycji tego prawa upłynął 23 września 2005 roku.
Komisja przypomniała, że dyrektywa 2003/41/WE nie zawiera żadnych przepisów dopuszczających odstępstwo lub odpowiednich okresów przejściowych w zakresie transpozycji jej do prawa krajowego. Wszystkie państwa członkowskie zobowiązane są więc dokonać jej pełnej transpozycji.

Komisja Europejska wysłała także Polsce 18 marca br. ostatnie, przed pozwaniem do ETS upomnienie w sprawie opóźnień we wdrożeniu uniijnej dyrektywy dotyczącej równouprawnienia kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Jak poinformowano, chodzi o dyrektywę z lipca 2006 o wyrównywaniu szans i równym traktowaniu kobiet i mężczyzn w miejscu pracy