Propozycje Komisji Europejskiej dotyczą zwłaszcza uproszczenia procedur zamówień związanych z usługami publicznymi w takich dziedzinach jak pomoc społeczna, służba zdrowia czy szkolnictwo.
Według projektu Komisji, rozpatrywanej przez komisję PE, należy także w nowych przepisach zrezygnować z "najniższej ceny" jako jedynego kryterium w wyłanianiu wykonawcy, biorąc pod uwagę podczas przetargu ogólny zysk gospodarczy i praktyczne skutki realizacji kontraktu.
Propozycje zmian przepisów obejmują także włączenie do procedur zamówień publicznych większej liczby małych i średnich przedsiębiorstw. Chodzi także o upowszechnienie internetowych procedur tego typu, czyli tzw. e-przetargów.
Zmiany w przepisach zakładają również wzmocnienie roli kryteriów z dziedziny ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju przy wyłanianiu najlepszego wykonawcy.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line