Członkowie Izby twierdzą, że nowa ustawa będzie krępowała swobodę świadczenia usług oraz swobodę przedsiębiorczości, które stanowią podstawę funkcjonowania rynku wewnętrznego wspólnoty. Ich zdaniem, może to naruszyć również unijną zasadę proporcjonalności.